Päivittäiset arkistot: 4.11.2015

3 artikkelia

Varsinais-Suomen Sininauha ry: Tavoitteet

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on: tehdä monipuolista vertais- ja vapaaehtoistyötä, päihdetyötä, kansalaistoimintaa ja palveluohjausta; tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämänhallintaa ja arkea; järjestää koulutusta ja tiedotusta verkosto- ja yhteistyökumppaneille; toimia matalan kynnyksen […]

Varsinais-Suomen Sininauha ry: Strategia

Päämääränä on löytää konkreettisia ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa, työllistämistä, verkostotyötä, koulutus- ja tiedotustoimintaa, lapsi- ja perhetyötä sekä muita erikseen kohdennettuja alueita. […]

Varsinais-Suomen Sininauha ry: Visio

Varsinais-Suomen Sininauha ry. on itsenäinen, kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta toimiva järjestö, jonka tehtävänä on tukea Turun seudun asukkaita. Yhdistys palvelee ihmisiä, jotka ovat jääneet yhteiskunnan auttamisverkostojen ulkopuolelle. Varsinais-Suomen Sininauha pyrkii löytämään heikoimmassa asemassa olevat. […]