Aikuiset (30+)

Yhdistyksemme tarjoaa erilaisia palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja, kuntouttavaa työtoimintaa sekä vertaistuellisia ryhmiä.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseki.

AggrediTurku on kodin ulkopuolisiin väkivallantekijöihin keskittyvä työmuoto. Aggredin tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä.

Vertaisryhmä toiminta on päihteidenkäyttäjille ja heidän omaisilleen tarkoitettu vertaisryhmä.

Seuraava Steppi -hanke toimii TYKS:in riippuvuuspsykiatrian vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmän opioidiriippuvaisten korvaushoitoasiakkaiden sekä heidän läheistensä parissa. Tuen välineitä ovat yksilöllinen ja ryhmämuotoinen tuki, sekä vertaistuellinen ryhmä.

Palkkatuettuja työpaikkoja tarjoamme tarpeen mukaan seuraaviin tehtäviin:

  • Kokki/keittiötyöntekijä, työtehtäviin kuuluu viikoittainen ruokalistan suunnittelu, ruoan valmistus, ruoan tarjolle asettelu, erilaiset leivontatyöt, kahvin keitto, keittiön siivous ja keittiövälineiden huolto. Ruokaa valmistetaan viitenä päivänä viikossa
  • Siivoustyöntekijä, työtehtäviin kuuluu aseptiikan ymmärtäminen, toimisto-, WC- ja sosiaalitilojen puhtaanapito, siivousvälinevaraston inventointi ja raportointi sekä työkokeilijoiden työvaatteiden pesu.
  • Kiinteistönhuolto/autokuski, työtehtäviin kuuluu kiinteistöön liittyvät korjaus- ja huoltotyöt. Henkilö toimii myös pakettiautokuskina ja huolehtii auton huolto- ja kunnossapidosta sekä osallistuu muihin yhdistyksessä oleviin korjausrakentamiseen tehtäviin.
  • Puutyöpajan ohjaaja, edellytämme työntekijältä puutyötaitoa ja aikaisempaa kokemusta koneiden kanssa työskentelystä. Pajalla tehdään pienimuotoisia puutöitä, esimerkiksi pienlemmikkien koteja.