Läheisten tukitoiminto

Läheisten ryhmä on päihteiden käyttäjän läheisille suunnattu tukitoiminto. Ryhmän tavoitteena on vertaistuen antaminen pienryhmässä keskustelemalla. Keskustelu muiden samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa tarjoaa uusia näkökulmia ja ratkaisukeinoja eteenpäin pääsemiseksi.

Läheisten on mahdollista tulla keskustelemaan myös erikseen päihdeongelmaisen, läheisen ja ohjaajan kesken. Yksilökeskusteluissa on mukana koulutettu kokemusasiantuntija joka pystyy sanoittamaan addiktin arvomaailmassa ja käytösmallista, sekä toimimaan tulkkina läheisen ja addiktin välissä

Toiminnossa on mukana 2 – 3 ohjaajaa ja ryhmä toimii joka toinen torstai Radiomiehenkadulla. Ryhmän ohjaajat ovat käyneet Palasista eteenpäin koulutuksen (Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton kehittämä Palasista eteenpäin -mallin koulutus (https://www.palasistaeteenpain.fi/))

Tiedustelut ja ajanvaraukset Hannulta p.050 4410510 tai Totilta 040 5493813