AggrediTurku

Aggredi on vuodesta 2006  toiminut katuväkivallan tekijöihin keskittyvä työmuoto, jota Veikkaus tukee. 2020 Aggredi laajenee Turkuun STEA:n tukemana (2020-2022).

Aggredi ylläpitää ja kehittää järjestelmää, jolla saadaan vaikeasti tavoitettavat ja heikosti motivoituvat asiakkaat hoidollisen työn piiriin. Toisena tehtävänä on kodin ulkopuoliseen väkivaltaan syyllistyneiden asiakkaiden kanssa tehtävien hoidollisten työmenetelmien kehittäminen.

Aggredi on 18-49-vuotiaisiin kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöihin keskittyvä hoidollinen työmuoto. Sen tavoitteena on saada väkivaltainen käytös vähenemään tai loppumaan. Aggredi tarjoaa mahdollisuuden käsitellä väkivallasta syntyneitä ongelmia puolueettomalla maaperällä.

Asiakkuus ei edellytä päihteettömyyttä eikä rikoksettomuutta, vaan ainoastaan halun tehdä asiat toisin. Aggrediin osallistuminen on vapaa-ehtoista ja maksutonta.

Asiakkaidemme rikosnimikkeitä ovat muun muassa pahoinpitelyt, ryöstöt, henkirikokset ja niiden yritykset. Myös huoli omasta väkivaltaisuudesta riittää.

Aggredin kohderyhmää ovat myös väkivallantekoja suunnittelevat asiakkaat, vakavimmillaan koulu- ja/tai joukkosurmaa suunnittelevat henkilöt. Tässä kohderyhmässä Aggredi ottaa vastaan myös alaikäisiä asiakkaita.

Aggredi ei työskentele perhe-/pari- ja lähisuhde- väkivaltaan tai seksuaalirikoksiin syyllistyneiden asiakkaiden kanssa.

 

Aggredista enemmän: https://www.helsinkimissio.fi/aggredi/asiakastyo