Much more – virtaa miehille vertaisryhmistä

       

 

Hanke päättyi keväällä 2019.

 

Mitä emme vielä tiedä?

MUCH MORE – “sosiaalisia ja työelämätaitoja päihdeongelmataustaisille keski-ikäisille miehille” -projektin tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten voimme paremmin rohkaista miehiä osallistumaan yhteiseen toimintaan ja tekemiseen?
  • Miten alan ammattilaiset voivat motivoida asiakkaitaan terveelliseen ja sosiaaliseen elämään?

Kenet me otamme mukaan?

Ensisijainen kohderyhmämme on keski-ikäiset miehet, joilla on ollut aiemmin päihteistä johtuvia ongelmia, joilla on päihdetaustansa takia riski sosiaaliseen syrjäytymiseen. Työskentelemme niin itsenäisesti kuin myös yhteisöissä elävien miesten kanssa.

Mitä me teemme?

Projektitoimintamme sisältävät:

  • Kehittämämme ja testaamamme väliintulomallin, mikä yhdistää tee-se-itse- ja luontolähtöistä tekemistä työ- ja sosiaaliseen elämään ohjaavalla, vertaistukeen perustuvalla toiminnalla, minkä miehet itse suunnittelevat.
  • Valmennusohjelman, joka laaditaan projektin kokemusten pohjalta jaettavaksi terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille.

Mitä haluamme saavuttaa?

Projektimme yleisenä tavoitteena on ohjata keski-ikäisiä, päihdeongelmataustaisia miehiä sosiaalisempaan ja terveelliseen elämään. Tavoitteemme on, että he tunnistavat voimaantuneensa ja ovat valmiita uudelleerakentamaan suhteensa niin yhteiskuntaan, perheeseen kuin ystäviinkin.

MUCH MORE – Opportunities for men with past addiction problems

Video clip Much More tiimiltä: https://youtu.be/mPPd3SLTN9g

Results from project:

Toolbox: swot analysis on activities for target group

http://projectmuchmore.weebly.com/news/may-21st-2019