Varsinais-Suomen Sininauha ry: Tavoitteet

Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on:

  • tehdä monipuolista vertais- ja vapaaehtoistyötä, päihdetyötä, kansalaistoimintaa ja palveluohjausta;
  • tukea syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten elämänhallintaa ja arkea;
  • järjestää koulutusta ja tiedotusta verkosto- ja yhteistyökumppaneille;
  • toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana eri ihmisille ja ryhmille.

Yhdistys tekee yhteistyötä yli rajojen. Sen keskeisenä työalueena on päihdehaittojen ja syrjäytymisen ehkäisy.

Varsinais-Suomen Sininauha ry:n työtä ohjaa kolme k:ta.

Kumppanuus

Varsinais-Suomen Sininauha on asiakkaita, yhteistyökumppaneja ja verkostoja kuunteleva rinnalla kulkija. Toiminta lähtee siitä, että kuunnellaan ja tutustutaan muihin toimijoihin, etsitään tahoja, joiden kanssa voidaan toimia yhdessä. Toisaalta etsitään alueita, joissa kaksi saa aikaan enemmän kuin yksi, toisaalta etsitään alueita, joilla kukaan muu ei vielä ole, jossa on aukko mutta jossa on tarve ja hätä.

Kansalaistoiminta

Varsinais-Suomen Sininauha on herkkä, luotettava kristillinen vaikuttaja. Toiminnan kautta tullaan luomaan osallisuutta, vapaaehtoistyötä ja vertaistukea. Toiminnan suunta on sekä ulkoa sisälle päin, että sisältä ulospäin, eli joukkoja kootaan yhteen toimimaan ja tekemään, mutta samalla vaikutetaan yhteiskuntaan, nostetaan piilotettu näkyväksi, ajetaan niiden asiaa, jotka eivät siihen itse kykene.

Kehittäminen

Varsinais-Suomen Sininauha on innovatiivinen sininauhaliikkeeseen kuuluva päihdetyön toimija. Toiminnalla pyritään luomaan uusia malleja ja projekteja, joilla ehkäistään päihdehaittoja ja syrjäytymistä. Lisäksi pyritään vaikuttamaan perheiden, naisten ja lasten hätään, ja sekä aktivoimaan heikoimmassa asemassa olevia, työllä, työtoiminnalla ja muulla ihmisten arkea kannattavalla tavalla.