Kokemusasiantuntijat

Kuka on kokemusasiantuntija?

  • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
  • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet, miksi ne ovat olleet niin tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
  • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
  • Palvelut paranevat, kun niitä suunnitellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja potilaat voivat sitoutua hoitoon paremmin, kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
  • Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
  • He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
  • Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana.
  • Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
  • Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita. He voivat olla samanaikaisesti myös KoKoA:n jäseniä ja lisätä siten työllistymismahdollisuuksiaan

Enemmän tietoa V-S kokemusasiantuntijoista: https://www.vs-kokemusasiantuntijat.fi/

 

Varsinais-Suomen Sininauhan kokemusasiantuntijana toimii Hannu Vesterinen.

Aluevastaava (KoKoA ry)
Hannu Vesterinen
p. 050 441 05 10
hannu.vesterinen@vs-sininauha.fi

Varsinais-Suomen Sininauha on mukana järjestämässä kokemusasiantuntijakoulutusta, koulutuksesta lisäinfoa: http://vs-sininauha.fi/kokemusasiantuntijakoulutus/