Kokemusasiantuntijat

Kuka on kokemusasiantuntija?

 • Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa.
 • Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet, miksi ne ovat olleet niin tehokkaita, mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
 • He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.

Mitä on koulutettu kokemusasiantuntijuus?

 • Kokemusasiantuntija on kouluttautunut työhönsä
 • Kokemusasiantuntijuudella ei pyritä korvaamaan ammattiin kouluttautuneen henkilön työtä
 • Kokemusasiantuntijalla on omakohtainen kokemus esim. rikos- tai päihdemaailmasta sekä omakohtainen kokemus myös raitistumisesta tai rikollisuudesta eroon pääsemisestä

Mitä kokemusasiantuntija tarjoaa?

 • Tukea, opastusta ja kannatusta
 • Opastaa asiakasta olemassa olevissa palveluissa
 • Auttaa ymmärtämään, millaista on elää ongelmien kanssa, miltä se tuntuu, sekä mitkä seikat auttavat toipumisessa ja mitä tapahtuu toipumisen jälkeen
 • Kokemusasiantuntija pystyy sanoittamaan kanssaihmisille, omaisille sekä ammattilaisille, miten toimia esim. addiktin kanssa ja miten hänen toipumistaan voisi parhaiten tukea
 • Kokemusasiantuntija pystyy tunnistamaan asiakkaan elämäntilanteen. Hän etsii ja löytää kokemustensa perusteella asiakkaalle juuri sen hetkiset oikeat palvelumuodot ja rohkaisee asiakasta etenemään oikeaan suuntaan elämässä.

Enemmän tietoa V-S kokemusasiantuntijoista: https://www.vs-kokemusasiantuntijat.fi/

VS KAT-verkosto:

Vastaava kokemusasiantuntija/kokemuskoordinaattori

Koulutettu kokemusasiantuntija

Koulutettu kokemusasiantuntija

Varsinais-Suomen Sininauha on mukana järjestämässä kokemusasiantuntijakoulutusta, koulutuksesta lisäinfoa: http://vs-sininauha.fi/kokemusasiantuntijakoulutus/