Kokemusasiantuntijakoulutus

Kokemusasiantuntijatoiminta on sen eri muodoissaan lisääntynyt viime vuosina ympäri Suomen. Laadukas kokemusasiantuntijakoulutus antaa valmiudet toimia moninaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä sekä taitoja yhteistyöhön ammattilaisten kanssa. Turun A-Killan, V-S Sininauhan ja Turun Mielenterveysyhdistys ITU:n  sekä RASEKOn yhdessä toteuttaman koulutuksen toteutussuunnitelma noudattaa KoKoA –Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:ssä vuonna 2017 laadittuja kokemusasiantuntijakoulutuksen suosituksia.

Koulutus ei ole ammattitutkinto, mutta se antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijana erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon kokemusasiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen kesto on yksi lukuvuosi, jotta se mahdollistaa omien kokemusten prosessoinnin ja kokemusasiantuntijuuteen kasvamisen. Koulutuksen tuntimäärä on 100 tuntia (25 neljän opetustunnin tapaamista).
Koulutus on jaettu viiteen moduuliin:
1. Mitä on kokemusasiantuntijuus?
2. Tietoa kokemuksen rinnalle
3. Minä kokemusasiantuntijana
4. Kokemusasiantuntija ammattilaisen rinnalla
5. Jaettu asiantuntijuus

Koulutukseen sisältyy koulutuksen sisältöjen lisäksi tutustuminen kentällä tehtävään kokemusasiantuntijatoimintaan ja harjoittelu.

Kokemusasiantuntijakoulutuksen kohderyhmänä on mielenterveyden häiriöstä tai päihderiippuvuudesta kuntoutumisprosessissa oleva tai muusta elämän haasteesta selviytynyt henkilö tai omainen. Hänellä on kokemus sairastamisesta, hoidoista ja eri sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, ja hän haluaa kehittää palveluita kokemusasiantuntijana.

Enemmän tietoa koulutuksesta ja haku koulutukseen: https://www.raseko.fi/kasvatus-ja-ohjausalan-ammattitutkinto-kokemusasiantuntijakoulutus/

Hakuprosessi on kolmevaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan Rasekon sähköisen hakujärjestelmän kautta. Hakijoille lähetetään viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä sähköpostilla ennakkokysely, jonka perusteella hakijat valitaan ryhmähaastatteluihin.

Valintakriteereinä ovat:
– hakijan motivaatio osallistua ja sitoutua koulutukseen
– halu työstää ja jakaa kokemuksia sekä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa
– hakijan oma toipuminen on riittävän pitkällä, jotta koulutukseen osallistuminen on mahdollista