Polku – Etsivä nuorisotyö

Haluaisitko lähteä rakentamaan polkua, jossa asiat voisivat olla paremmin?

Polku – etsivä nuorisotyö työskentelee 15-29-vuotiaiden koulutuksen, työelämän tai tarvitsemiensa palveluiden ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Palvelu on nuorille luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella. (Nuorisolaki (1285/2016) 10-12 §).

Meiltä saat tukea:

  • asumiseen ja toimeentuloon
  • opiskeluun ja työhön
  • viranomaisasiointeihin
  • vapaa-aikaan ja harrastuksiin
  • terveyteen ja mielenterveyteen
  • päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä asioissa
  • sekä muissa arjen asioissa

Polun etsivä nuorisotyö on osa Turun kaupungin etsivää nuorisotyötä. Polun painopisteenä ovat päihde- ja/tai mielenterveysongelmaiset, sekä lainrikkojataustaiset nuoret. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee etsivää nuorisotyötä.

Voit ottaa meihin yhteyttä oikealla sijaitsevalla yhteydenottolomakkeella tai suoraan täältä

etsivät_banneri